Odpowiedzi

2010-03-19T20:15:01+01:00
Protestantyzm jest jest jednym z głównych odłamów chrześcijaństwa zaraz po katolicyźmie i prawosławiem.
Wywodzi się z reformatorskich ruchów w Kościele rzymskokatolickim, zachodzących w XVI w.
Do wyznawców protestantyzmu zaliczają się między innymi :
luteran, baptystów, metodystów, kalwinistów lub zielonoświątkowców. Zamieszkują oni najczęściej pn-zach. Niemcy,Belgię, Holandię czy Szwecję.
3 2 3