Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T09:32:30+01:00
Idealizacja człowieka w renesansie związana była z nurtem myślowym zwanym humanizmem czyli afirmacją piękna człowieka i podkreślaniem jego wartości. Idea humanizmu: antropocentryzm i harmonia, rodowodem sięgają filozoficznych założeń antyku. Jak wiemy każda epoka nawiązuje do przedostatniej przed nią (na zasadzie sinusoidy), i tak renesans nawiązuje do antyku, gdzie również podziwiano piękno ludzkie.