Zmieszano 100 cm³ roztworu CaCl₂ o stężeniu 0,001mol/dm³ i 100 cm³ roztworu Na₂CO₃ o stężeniu 0,001 mol/dm³. Wykonaj odpowiednie obliczenia i oceń, czy po zmieszaniu roztworów nastąpiło wytrącenie osadu CaCO₃. Ir CaCO₃= 2,8 * 10⁻9.

1

Odpowiedzi

2010-02-06T11:38:54+01:00
Zapis jonowy skócony tej reakcji to: Ca2+ CO32- ----> CaCO3 ewentualnie osad to CaCO3 . Poniewaz zmieszano równe objętości obu roztworów to stężenia jonów wapniowych i węglanowych zmniejsza o połowe w stosunku do pierwotnych Czyli:[Ca2+] = 0,001/2 = 0,0005 = 5* 10(do)-4 i [CO32-] = 0,001/2 = 0,0005 = 5* 10(do)-4 mol/dm3. teraz trzeba obliczyć iloczyn tych stężeń i porównac z podanym iloczynem rozpuszczalności Ir A zatem:
I = [Ca2+] * [CO32-] = 5*10(do)-4 razy 5*10(do)-4 = 25 * 10(do) -8 czyli
I= 2,5*10(do)-7 Z tego wniosek, ze nasze I > Ir bo 2,5*10(do)-7 > 2,8*10(do)-9
Skoro nasz iloczyn wiekszy to znaczy, iz osad sie wytrąci. Gdyby było odwrotnie, to by sie nie wytracił.