Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T10:20:56+01:00
-Więzi naturalne – dotyczą tych zbiorowości społecznych, których podstawa powiązań i przynależności jest wspólne pochodzenie i pokrewieństwo, jak np. rodzina; odgrywają one również ważna rolę w integrowaniu zbiorowości etnicznych

republika:
-władza jest sprawowana przez organ wyłoniony w wyniku wyborów na określony czas
-władzę sprawuje prezydent,rząd
- wybierani w wyborach pośrednich lub bezpośrednich

naród:
- wspólne terytorium narodowe: ludzie zamieszkujący na wspólnym terytorium;
- wspólne pochodzenie etniczne: na przykład wszyscy jesteśmy Polakami
- wspólna organizacja polityczna: w jednym państwie jest tylko i wyłącznie jeden ustrój polityczny, wspólny dla wszystkich obywateli
- świadomość narodowa
-wspólny język ojczysty
1 5 1
2010-02-06T10:33:06+01:00
2. republika - głową państwa jest monarcha, władza jest sprawowana przez organ, organ wyłoniony w wyniku wyborów na określony czas
państwo(naród) - wspólne terytorium, wspólne pochodzenie etniczne, wspólna kultura
1. potrzeby, emocje i wyobrażenia;
ich artykulację – język;
środki i sposoby ich zaspokajania, nadając im swoisty dla własnego poznania sens kulturowy.
1 4 1