Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T13:26:19+01:00
Symbioza węgla z energią jądrową zasadza się na kilku elementach. Pierwszym jest produkcja H2 z jej wykorzystaniem na drodze hydrolizy, dostarczająca O2 jako drugiego głównego produktu. Element ten umożliwia następny - skuteczny wychwyt CO2 z elektrowni opalanych węglem, dzięki jego spalaniu w atmosferze O2/CO2 zamiast w powietrzu. Kolejnym elementem jest wykorzystanie otrzymanych powyższym sposobem H2 oraz CO2 jako substratów do produkcji syntetycznych paliw węglowodorowych. Tą drogą można sprostać wzrastającemu popytowi na energię elektryczną z uniknięciem opłat skutkiem przekraczania odnośnych limitów emisji SO2, CO2 oraz NOX (w przyszłości) i podnieść bezpieczeństwo paliwowe kraju w wyniku bazowania na krajowych nośnikach energii. Podsumowując: symbioza węgla z energią jądrową dla produkcji paliw płynnych i gazowych jest optymalną, długofalową koncepcją rozwoju energetyki polskiej.