Rowerzysta poruszał się przez 3s ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym i uzyskał prędkość 5m/s. Następnie poruszał się ruchem jednostajnym prostoliniowym jeszcze przez 4s. Oblicz drogę, jaką przebył podczas całego ruchu. Przyjmij, że jego prędkość początkowa wynosiła 0m/s.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T11:12:22+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Ruch jedn. przysp.
t = 3s
V0 = 0
V = 5 m/s
ruch jednostajny:
t = 4 s
V = 5 m/s
s1,2 = ?

1. obl. drogę w ruchu jedn. przysp.
s = a *t^2/2 ; a = V/t ; podsawiam do wzoru na drogę
s = V*t/2
s1 = 5 m/s *3 s/2 = 7,5 m
2. obl. drogę w ruchu jednost:
V = s/t
s = V*t
s2 = 5 m/s * 4 s = 20 m
3. obl. droge całkowita
s = s1 + s2
s = 27,5 m
39 4 39