Odpowiedzi

2010-02-06T10:35:23+01:00
Jeżeli chodzi o obraz Polski to na pewno trzeba wziąść pod uwagę opowieść o 'szklanych domach', która opowiedział Cezaremu ojciec w drodze do Polski. Opis Polski był oczywiście nieprawdą. Polska wg niego była krajem bezpiecznym, gdzie panował spokój i dostatek. Budowano owe szklane domy dla robotników, wszystkim obywatelom żyło się tam dobrze. Rozwijał się przemysł. Prawdziwy obraz Polski Cezary ujrzał po przekroczeniu granic, nic nie było tu takie jak w opowieściach ojca.