Odpowiedzi

2010-02-06T10:36:51+01:00
Δ=2x²-8x+1 ,a=2 ,b=-8 c=1
Δ=64-4x2x1
Δ=56
xw=-b/2a
xw = 8/4
xw=2
yw = -Δ/4a
yw=-56/8=-7 v yw=f(xw) = 8-16+1=-7

odp x wierzchołka=2 ,a yw= -7
2010-02-06T10:43:53+01:00
Dana jest funkcja f(x)=2x²-8x+1.

wierzchołki funkcji kwadratowej obliczamy ze wzorów:

p = -b /2a (p to x wierzchołka)
q = -Δ / 4a (q to y wierzchołka)

wypiszmy sobie ze wzoru funkcji współczynniki potrzebne do obliczenia współrzędnych wierzchołka:

f(x)=2x²-8x+1.
a =2 b = -8 , c = 1

p = -b /2a
p = 8 / 2 * 2
p = 8 / 4
p = 2

do obliczenia q musimy najpierw policzyc deltę ze wzoru:
Δ = b² - 4ac
Δ = (-8)² - 4 * 2 * 1 = 64 - 8 = 56

liczymy q
q = -Δ / 4a
q = -56 / 4 * 2
q = - 56 / 8
q = -7


a ponieważ p to x wierzchołka a q to y wierzchołka więc współrzędne wierzchołka to (2, -7)