Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T11:48:07+01:00
Prehistoria:
epoka kamienia
- paleolit (ok. 2 mln lat - ok. 11000 p.n.e.)
- mezolit (ok. 10000 - ok. 5000 p.n.e.)
- neolit (ok. 9000 - ok. 3400/2000 p.n.e.)
epoka miedzi (ok. 6000 - ok. 3400/2000 p.n.e.)
epoka brązu (ok. 3400 - ok. 1200/750 p.n.e.)
epoka żelaza - (ok. 1200 p.n.e. do starożytności)

Starożytność (od około 3500 lat p.n.e do roku 476)
Romanizm (XI – XIII wiek)
Gotyk (od połowy XII w. do końca XV w)
Renesans (Odrodzenie) (od XIV w. do XVI w)
Barok (od końca XVI w do XVIII w)
Rokoko (ok. 1720-1790)
Klasycyzm (Oświecenie) (połowa w. XVIII - XIXw)
Romantyzm (od lat 90. XVIII wieku do lat 40. XIX wieku)
Sztuka Współczesna:
- Realizm (druga połowa XIX w),
- Impresjonizm (druga połowa XIX w),
- Postimpresjonizm (1886 - 1905),
- Fowizm (początek XX w),
- Ekspresjonizm (XX w),
- Abstrakcjonizm (XX w),
- Surrealizm (XX w),
- Kubizm (początek XX w),
- Dadaizm (XX w),
- ...-Art
POP-Art (okres po II wojnie światowej)
OP-Art (lata 50. i 60. XX w)190 2 190