Otrzymaj dwoma wybranymi sposobami :

chlorek glinu (glin 3 wartościowy)
azotan(V) potasu (potas 1 wartościowy)
sierczan (VI) sodu (sód 1 wartościowy)
fosforan (V) wapnia (wapń 3 wartościowy)

każdy z tych podanych przykładów ma być rozwiązany dwoma różnymi sposobami.
Z GÓRY DZIĘKUJE!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T19:36:37+01:00
WAPŃ JEST ZAWSZE II WARTOŚCIOWY!!!!!!!!!!!!

1. KWAS + WODOROTLENEK -----> SÓL + WODA

a) 3HCl + Al(OH)3 -----> AlCl3 + 3H2O
b) HNO3 + KOH ----> KNO3 + H2O
c) H2SO4 + 2NaOH ----> Na2SO4 + 2H2O
d) 2H3PO4 + 3Ca(OH)2 ----> Ca3(PO4)2 + 6H2O

2. KWAS + METAL -----> SÓL + WODÓR

a) 6HCl + 2Al -----> 2AlCl3 + 3H2
b) 2HNO3 + 2K -----> 2KNO3 + H2
c) H2SO4 + 2Na -----> Na2SO4 + H2
d) 2H3PO4 +3 Ca -----> Ca3(PO4)2 + 3H2

3. KWAS + TLENEK METALU -----> SÓL + WODA

a) 6HCl + Al2O3 ------> 2AlCl3 + 3H2O
b) 2HNO3 + K2O ------> 2KNO3 + H2O
c) H2SO4 + Na2O -----> Na2SO4 + H2O
d) 2H3PO4 + 3CaO -----> Ca3(PO4)2 + 3H2O
1 5 1