Dla statków pływających po morzach arktycznych problemem może być spotkanie z górą lodową. Oblicz, jaka część góry lodowej wystaje ponad powierzchnię wody. Przyjmij, że gęstość wody wynosi 1000kg/m3 , a gęstość lodu 900kg/m3. Wwjaśnij dlaczego góry lodowe są dla statków tak niebezpieczne.

1

Odpowiedzi

2010-02-06T11:21:32+01:00
Ciężar góry lodowej musi być równy sile wyporu części zanurzonej pod wodą
Q - ciężar góry lodowej
Fw - siła wypory części zanurzonej
ρ₁ - gęstość lodu
ρ₂ - gęstość wody
V - objętość góry lodowej
Vw - objętość części wynurzonej
Vz - objętość części zanurzonej
g - przyspieszenie ziemskie

ρ₁=900kg/m³
ρ₂=1000kg/m³

V=Vz+Vw
Vz=V-Vw
Q=V*ρ₁*g
Fw=ρ₂*g*Vz

Fw=Q
ρ₂*g*Vz=V*ρ₁*g
ρ₂*(V-Vw)=V*ρ₁
ρ₂*V-ρ₂*Vw=V*ρ₁
Vw*ρ₂=V*ρ₁-V*ρ₂
Vw=V*(ρ₂-ρ₁)/ρ₂
Vw=V(1000-900)/1000
Vw=1/10*V

Odp: 1/10 góry lodowej znajduje się nad powierzchnią wody, góry lodowe są niebezpieczne dla statków, ponieważ znaczna część góry znajduje się pod wodą, przez co są słabo widoczne.
20 4 20