Odpowiedzi

2010-02-06T11:09:35+01:00
Kwiat-rośliny wytwarzają kwiaty, które składają się z okwiatu oraz organów rozrodczych: słupka i pręcików.

słupek-męski organ rozrodczy.

zalążnia-w dolnej części słupka znajduje się zalążnia, przechodząca w szyjkę słupka kończącą się u góry znamieniem. Ściany zalążni okrywają zalążki, dlatego rośliny te nazywa się okrytozalązkowymi. Każdy zalążek zawiera gametofit żeński, w którym jest komórka jajowa.

zapylenie-przenoszenie pyłku na znamię słupka.U roślin kwiatowych odbywa się ono najczęściej na dwa sposoby - przez wiatr i zwierzęta (przede wszystkim owady). Zapylenie może także odbywać się za pośrednictwem wody.

owoc- po zapłodnieniu komórki jajowej z zalążka powstaje nasienie, a ściany zalążni przekształcają się w owocnię. Owocnia z nasionami to owoc.
2 1 2