Odpowiedzi

2010-12-23T12:49:13+01:00
Definicja liczby zespolonej: Liczbą zespoloną nazywamy uporządkowaną parę z=(x,y) liczb rzeczywistych, tj. x,yR. Definicja równości, sumy i iloczynu liczb zespolonych: Niech z1=(x1,y1) i z2=(x2,y2) będą liczbami zespolonymi. Definiujemy: 1) równość liczb zespolonych z1 i z2: z1=z2x1=x2 ^ y1=y2 2) dodawanie liczb zespolonych z1 + z2: (x1,y1)+(x2,y2)=(x1+x2,y1,y2) 3) iloczyn liczb zespolonych z1∙z2: (x1,y1)∙(x2,y2)=(x1+x2-y1,y2,x1y2+x2y1)