Ustal wzory Dwóch tlenków:tlenku metalu A i tlenku metalu B, skoro
a)stosunek molowy metalu do tlenu jest w obu tlenkach taki sam i wynosi 1:1
b)masa molowa tlenku metalu A jest liczbowo równa masie molowej metalu B
c)zawartość procentowa tlenu w tlenku metalu A wynosi40%

1

Odpowiedzi

2010-02-06T11:05:26+01:00