Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T11:36:05+01:00
Pierwszym ugrupowaniem było stronnictwo dworskie (królewskie). Skupiało się wokół króla i dążyło do zwiększenia kompetencji władzy wykonawczej oraz opowiadająca się za utrzymaniem dotychczasowych stosunków z Rosją. Oprócz monarchy należał do niego jego brat, prymas Michał Poniatowski, oraz kanclerz, Jacek Małachowski.
Drugie ugrupowanie, nazywane stronnictwem patriotycznym, skupiało się wokół Ignacego Potockiego, jednego z największych magnatów. Do stronnictwa należeli m.in. Adam Kazimierz Czartoryski i marszałek sejmu koronnego Stanisław Małachowski, a także ksiądz Hugo Kołłątaj. Stronnictwo patriotyczne wysuwało postulaty zmian ustrojowych, m.in. likwidacji Rady Nieustającej. Jego celem było utworzenie państwa, w którym król nie rządzi, lecz panuje szlacheckiemu narodowi. Zwolennicy tych poglądów uważali, że należy uzdrowić wadliwy system parlamentarny.
Trzeciemu ugrupowaniu, hetmańskiemu, przewodniczyli Franciszek Branicki, Seweryn Rzewuski, Szczęsny Potocki. Ugrupowanie to opowiadało się za zlikwidowaniem rady Nieustającej oraz za osłabieniem władzy wykonawczej. jego przedstawiciele chcieli większej samodzielności poszczególnych prowincji państwa. Niektórzy sugerowali nawet wprowadzenie republiki.