Ołów o masie 1kg rozgrzany do temperatury 320 stopni Celcjusza wrzucono do 10kg pewnej cieczy,której temperatura wynosiła 10 stopni Celcjusza .Oblicz ciepło właściwe tej cieczy,jezeli tamperatura końcowa cieczy i ołowiu wynosiła 36,1 stopni Celcjusza. Jaka to ciecz?

3

Odpowiedzi

2010-02-06T11:10:58+01:00
Co - ciepło wlaściwe olowiu = 130J/kg°C
mo - masa ołowiu = 1kg
to - temperatura ołowiu = 320°C
tk - temperatura końcowa = 36,1°C
c1 - ciepło własciwe cieczy = ?
m1 - masa cieczy = 10 kg

t1 - 10°C
como(to - tk) = c1m1(tk - t1)
130 razy 1(320 - 36,1) = c1 razy 10(36,1 - 10)
130 razy 283,9 = c1 razy 10 razy 26,1
36907 = c1 razy 261
c1 = 36907/261 = 141,4 J/kg°C

z tabeli ciepła własciwego cieczy wynika , że to jest rtęć
ciepło właściwe rtęci = 0,1414 razy 10³J/kg°K

Odp. Ta ciecz to rtęć.

Pozdro ;)
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T11:23:50+01:00
Dane:
m₁ = 1 kg
T₁ = 320⁰C
T = 36,1⁰C
T₂ = 10 ⁰C
Cw₁ = 128 [J/kg ×⁰C]
m₂ = 10 kg
Cw₂ = ?
Rozw.:
Q₁ = m × Cw₁ × ΔT
ΔT= T₁ -T
Q₁ = m₁ × Cw₁ × ( T₁ -T)
Q₂ = m₂ × Cw₂ × ΔT
ΔT= T -T₂
Q₂ = m₂ × Cw₂ × ( T -T₂ )
Q₁ = Q₂
m₁ × Cw₁ × ( T₁ -T) = m₂ × Cw₂ × ( T -T₂ )
Cw₂ = m₁ × Cw₁ × ( T₁ -T) / m₂ × ( T -T₂ )
Cw₂ = 1 kg × 128 [J/kg ×⁰C] × (320⁰C - 36,1⁰C) /10 kg × (36,1⁰C - 10 ⁰C)
Cw₂ = 139,2 [J/kg ×⁰C]
Jest to rtęć
8 4 8
2010-02-06T11:31:18+01:00
Witaj
dane: m1-1kg, t1=320*C, c1= 100J/kgK, m2=10kg, t2=10*C, tk=36,1*C
szukane: c.wł.cieczy c2 i co to za ciecz

Pb oddaje ciepło Q1 = m1*c1*[t1 - tk] = 1kg*100J/kgK*283,9K = 28 390J
ciecz pobiera ciepło Q2 = m2*c2*[tk - t2] = 10kg*c2*26,1K = 261 kgK*c2
Q1 = Q2 czyli c2 = 28 390J / 261kgK = 108,8J/kgK

Tą cieczą jest rtęć Hg ?
pozdrawiam
czarnadziura
2 3 2