1.Zapisz w jak najprostszej postaci.
"*" <-- gwiazdka to jest ze np. x do kwadratu czyli u góry małe 2.
"**" <-- dwie gwiazdki oznaczają x do trzeciej czyli u góry małe 3.
a) 2x(x - 4) - 3(x* - 2x ) + (x -2)x
b) a(a + b + c) - b(a - b + c) - c(a - b - c)
c) x(x* + 2x + 1) - (-4x** + 8x* - 6): 2

2.Oblicz wartości liczbowe wyrażeń:
a) 3(x* - 2x +3 ) -2(x* - 5x - 1) dla x = 2
b) a(2ab +b) - b(a - 2ab + a*) dla a = 0,1 i b = - 10
Bardzo Proszę o pomoc ;) ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T12:14:32+01:00
A) 2x(x - 4) - 3(x* - 2x ) + (x -2)x=
2x* - 8x - 3x* + 6x + 2x* - 2x =
-4x

b) a(a + b + c) - b(a - b + c) - c(a - b - c)=
a* + ab + ac - ab + b* - bc - ac + bc + c*=
a*+b*+c*

c) x(x* + 2x + 1) - (-4x** + 8x* - 6): 2=
x** +2x* + x - (-2x** + 4x* - 3)=
x** + 2x* + x + 2x** - 4x* + 3=
3x** - 2x* +x + 3

zad2
a) 3(x* - 2x +3 ) -2(x* - 5x - 1)=
3x* - 6x + 9 - 2x* + 10x + 2=
x* + 4x + 11

x* + 4x + 11= 2* + 4 × 2 + 11 =
4 +8 +11 = 12+ 11= 23

b) a(2ab +b) - b(a - 2ab + a*)=
2a*b + ab -ab + 2ab* - a*b=
a*b + 2ab*

a*b + 2ab* =0,1* × (-10) + 2 × 0,1 × (-10)*=
0.01 × (-10) + 0,01 × 100=
-0,1 + 1 = 0,9