NALEŻY PRZECZYTAĆ FRAGMENT "MAŁEGO KSIĘCIA" - SPOTKANIE Z KUPCEM - PRZED ROZWIĄZANIEM TYCH ZADAŃ :-)
___________
1.) Które sformułowanie - według ciebie - najtrafniej wyraża myśl zawarta w utworze? Uzasadnij wybór w kilkuzdaniowej wypowiedzi.
*refleksja nad czasem
*zaduma nad przemijaniem
*smutek z powodu ludzkiej bezmyślności
*zagubienie człowieka w jego własnym świecie

2.) Które z poniższych przysłów oddaje metaforyczny sens wypowiedzi kupca? uzasadnij wybór w 3-5 zdaniach.
* czas to pieniądz.
* nie marnuj czasu dla próżnego hałasu
* sen i praca czas skraca
* wszytsko kupisz za pieniądze oprócz czasu.

1

Odpowiedzi

2010-02-06T12:18:19+01:00
1. "Refleksja nad czasem" - Mały książę zainteresował się tą propozycją, ponieważ jak to książę nie miał czasu dla siebie. Zreflektował się nad myślą, że poszedł by do studni.
2. "Nie marnuj czasu dla próżnego hałasu" -Kupiec miał na myśli, aby nie marnować czasu na picie. Ten czas możemy sobie zagospodarować inaczej.
77 4 77