1Oblicz objętośc i pow. całkowitą czworościanu foremnego o krawędzi długości 10cm,

2podstawy ostrosłupa jest prostokąt o polu 54cm kwadratowe a stosunek długości boków podstawy jest równy 2:3. krawędzi boczne ostrosłupa tworzą z płaszczyzną podstawy kąty o miarach 60 stopni. oblicz objętośc tego ostrosłupa

3podstawą ostrosłupa jest romb o polu 144 cm kwadratowe, w którym stosunek przekątnych jest 2:1, jedna z krawędzi bocznych ostrosłupa poprowadzona z wierzchołka kąta ostrego rombu jest prostopadła do płaszczyzny podstawy. najdłuższa z krawędzi bocznych jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni. oblicz długości wszystkich krawędzi ostrosłupa oraz jego objętość.

Pełne obliczenia prosze

1

Odpowiedzi

  • KTM
  • Początkujący
2010-02-06T11:52:26+01:00
Ad1.

Ppc= 4*Pp

Pp= a²√3/4 = 25√3
Ppc = 100√3
V= Pp * H /3
a√2=10√2 - długość wysokości podstawy
⅔ * 10√2 = 20√2 /3
H² + (20√2 /3)² = 10²
H = 10/3

V= 25√3 x 10/3 /3 = 250√3 /9