Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T11:56:23+01:00
1. Skutkiem grzechu jest zepsucie zamiarów Boga - Jego zamiarów wobec relacji między Nim a stworzeniem i relacji w obrębie samego stworzenia. Nieszczęściem dla człowieka jest dlatego że oddala się przez niego od Boga.

2.Źródłem grzechu jest sam Szatan, ponieważ diabeł od początku grzeszy. On to skutecznie nakłonił człowieka do złamania otrzymanego prawa Bożego z niedowierzaniem: Któż tedy może być zbawiony?(Mat. 19,25).

3.Sakrament pokuty i pojednania został ustanowiony przez Chrystusa, który ukazał się swoim Apostołom wieczorem w dniu Paschy i skierował do nich słowa: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”myśle, że pomogłam ;p;p;p;p
2010-02-06T11:59:59+01:00
Skutki Grzechu:
Grzech osłabia lub niszczy człowieka w trzech strefach:
-relacji człowieka do Boga
-relacji człowieka do innych ludzi
-relacji człowieka do siebie samego

Źródła pokus:
-człowiek
-świat
-szatan

Podział grzechów:
- grzech lekki(powszedni)
- grzech ciężki(śmiertelny)
1 1 1
2010-02-06T12:12:21+01:00
1. Ponieważ przez grzech tracimy łaskę uświęcająca i życie w niebie.
2. Grzech z powodu nie posłuszeństwa bliźniemu itp
1 1 1