Zapisz:
B) iloczyn dwóch liczb: liczby większej od 5 od liczby b oraz liczby mniejszej o 5 od liczby b,
c) sumę trzech liczb: c, liczby o 10 od niej większej i liczby 10 razy mniejszej od kwadratu liczby c,
d) iloraz liczby x przez różnicę liczb x i y.
e) kwadrat sumy liczb e i 7.
:)

1

Odpowiedzi

2009-10-08T15:01:47+02:00
B) iloczyn dwóch liczb: liczby większej od 5 od liczby b oraz liczby mniejszej o 5 od liczby b,
(b+5)(b-5)
c) sumę trzech liczb: c, liczby o 10 od niej większej i liczby 10 razy mniejszej od kwadratu liczby c,
c+(c+10)+c²/10
d) iloraz liczby x przez różnicę liczb x i y.
x/(x-y)
e) kwadrat sumy liczb e i 7
(e+7)²
3 4 3