Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-06T11:57:58+01:00
Wiatry na ziemi: Stałe(pasaty) , Okresowo zmienne(Bryza),Lokalne(halny)
Typy jezior:Odpływowoe,przepływowe,bezodpływowe.
Typy jezior ze względu na pochodzenie: wulkaniczne,tektoniczne,przybrzerzne,polodowcowe kresowe
1 5 1
2010-02-06T12:01:53+01:00
Fen
górski i dolinny
monsuny
Bora
Mistral
Rodanu
Chamsin
Tornado

Ze względu na pochodzenie ałasowe • deltowe • eworsyjne • fiordowe • karowe • krasowe • krawędziowe • lagunowe • limanowe • lodowcowe • meandrowe • meteorytowe • morenowe • osuwiskowe • peryglacjalne • poljowe • polodowcowe • progracjalne • przybrzeżne • reliktowe • rynnowe • supraglacjalne • tektoniczne • wulkaniczne • wydmowe • wytopiskowe • zapadliskowe • zaporowe

Ze względu na produktywność dystroficzne • eutroficzne • politroficzne • hipertroficzne • mezotroficzne • lobeliowe • oligotroficzne • saprotroficzne

Ze względu na obecność minerałów gorzkie • słodkie • słone

Ze względu na dopływ i odpływ wód przepływowe • endoreiczne • okresowe • pluwialne
2010-02-06T12:33:15+01:00
Wiatry występują na wszystkich częściach naszego globu. Nie ma chyba ani jednego człowieka, który nie spotkałby się z tym zjawiskiem. Czym właściwie jest wiatr i jakie są jego rodzaje? Wiatr jest to ruch powietrza w dolnej części troposfery w układzie pionowym bądź skośnym. Poziome ruchy powietrza występujące w górnej części troposfery i w stratosferze określa się mianem prądów. Rozróżniamy różne typy wiatrów. Każdy z nich występuje w charakterystycznym dla niego miejscu i czasie. Wiatry dzielimy na stałe, zmienne, okresowe i nieokresowe.

Wiatry stałe – pasaty mają w warstwie tarciowej kierunek NE-ENE na półkuli północnej i SE-ESE na południowej. Związane są one z ogólną cyrkulacją atmosferyczną, wiją od wyżów podzwrotnikowych, spotykając się w międzyzwrotnikowej strefie niskiego ciśnienia na równikowej linii zbieżności, zwanej niekiedy frontem równikowym albo międzyzwrotnikowym. Efektem zbieżności wiatrów ponad powierzchnią Ziemi są silne prądy wstępujące, które wiele km wzwyż i przyczyniają się do powstawania potężnych chmur kłębiasto-deszczowych, dających obfite opady przelotne. Przy samej powierzchni Ziemi ruch powietrza na skutek tarcia słabnie, dając tzw. pas ciszy równikowej.

Wiatry zmienne są charakterystyczne szczególnie dla szerokości umiarkowanych, a częściowo i wysokich, gdzie jest silnie rozbudowana działalność cyklonalna na froncie polarnym i arktycznym.

Wiatry okresowe to monsuny, bryzy oraz wiatry górskie i dolinne.

Bryzy to wiatry o okresie dobowym, charakterystyczne dla wybrzeży mórz i wielkich jezior, wywołane są różnym nagrzewaniem się powierzchni lądowych i wodnych w ciągu dnia i nocy. Bryza morska (dzienna) wieje znad chłodniejszego morza na bardziej nagrzany lad, a bryza lądowa (nocna) na odwrót.
1 5 1