Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-06T12:09:38+01:00
Kiedy w 1795 roku na skutek rozbiorów tracimy niepodległość , a co za tym idzie zlikwidowane zostało wojsko polskie, likwidacji uległ sejm i sejmiki ziemskie.
Legiony Polskie , utworzone 9 stycznia 1797 roku we Włoszech przez gen. Jana Henryka Dąbrowskiego , miały one wspomóc Francję w wojnie z Austrią
W maju 1797 r. Legiony liczyły już 6 tys. żołnierzy . Większość żołnierzy stanowili jeńcy wojenni , wśród nich wielu było chłopów galicyjskich , którzy zostali przymusowo wcieleni do armii austriackiej
Porozumienie w Leoben , w kwietniu 1797 roku powstrzymało planowany przez Dąbrowskiego marsz na Wiedeń .
W końcu listopada 1806 r. wojska francuskie witane owacyjnie , zajęły Warszawę
W styczniu 1807 r. Bonaparte powołał Komisję Rządzącą
22 lipca 1807 roku , w Dreźnie , Księstwo Warszawskie otrzymało z rąk Napoleona swoją własną konstytucję .
W 1808 roku w życie wprowadzony został kodeks cywilny Napoleona .
W 1809 roku liczący 30 tys. ludzi korpus austriacki pod wodzą arcyksięcia Ferdynanda d’ Este wkroczył do księstwa
W 1809 roku po raz pierwszy zebrał się sejm Księstwa