1.Śnieżce rzuconej pionowo do góry nadano prędkość 8 m/s. Na jaką maksymalną wysokość dotrze rzucona śnieżka. Opór powietrza pominąć.
2.Do czajnika elektrycznego wlano 1litr wody i doprowadzono ją do wrzenia w ciągu 2 minut. Jak długo w przybliżeniu będzie trwało zagotowanie 2 litrów wody o tej samej temperaturze początkowej i w tym samym czajniku ?
3.Pociąg osiąga prędkość 90km/h po upływie jednej min od chwili ruszenia z miejsca. Samochód osiąga tę samą prędkość w 15sek. Który z pojazdów ma większe przyśpieszenie i ile razy.

Oczekuję odpowiedzi na te 3 zadania. Za każde jest po 10pkt.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T13:38:56+01:00
Zadanie 1.
Dane:
V=8m/s
g=10m/s2 s2- sekunda do kwadratu
Obliczyć:
h max =?
Wzór:
Ep=mgh
Ek=m*V2/2
Rozwiązanie:
Ep=Ek
mgh=m*V2/2 tu h- to h max dzielimy obustronnie przez mg i otrzymujemy

h max = V2/2g
h max = 8*8/2*10
h max = 64/20
h max = 3,2 m
rachunek jednostek
[h max]=[(m2/s2)/m/s2]=[m]
Odp. Śnieżka wzniesie sie na wysokość 3,2 m

Zadanie 2
Dane:
P1=P2=P
∆t1=∆t2=∆t przyrost temperatury
m1=1l = 1kg
m2=2l = 2kg
t1=2 min=120s
Obliczyć:
t2=?
Wzory
P=W/t
W=Q
Q=m1*cw*∆t
Q=m2*cw*∆t
P1=Q1/t1
P2=Q2/t2
P1=P2 bo moc tego czajnika jest taka sama
Q1/t1=Q2/t2
m1*cw*∆t/t1=m2*cw*∆t dzielimy obustronnie przez cw*∆t
m1/t1=m2/t2
t2=m2*t1/m1
t2=2*120/1
t2=240
t2=240 s
Odp. Zagotowanie 2 l wody będzie trwało 240s = 2 min
Zadanie 3
V1=90km/h = 25m/s
V2=25m/s
t1=1 min= 60 s
t2=15s
Oblicz:
a=? przyspieszenie
Wzór:
a=v/t
Rozwiązanie
a1=25/60 m/s2
a2=25/15 m/s2
samochód ma większe przyspieszenie
a2/a1
(25/15):(25/60)
(25/15)*(60/25)= 60/15=4
Odp. Samochód ma większe przyspieszenie; jest ono 4 razy wieksze
7 5 7