Śrubę żelaza o objętości 5 cm3 zatopiono w wodzie:
a) Jaką masę ma woda wyparta przez tę śrubę?
b)Jaka siła wyporu działa na śrubę?
c)Czy gdyby śruba była wykonana z ołowiu,ale miała tę sama objętość,odpowiedzi byłyby takie same?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T13:00:40+01:00
A)
m = "ro" * V
m = 1[g/cm^3] * 5[cm^3] = 5[g]

b)
Fw = "ro" * g * V = 1000[kg/m^3] * 10[m/s^2] * 0,000005[m^3]
Fw = 0,05[N]

c)
tak

7 3 7