Zadanie 1
Oblicz całkowitą powierzchnię dorzecza Popradu wiedząc, że w granicach Polski ta powierzchnia wynosi 500km² co stanowi 23,8%
całego dorzecza. Proszę także o wytłumaczenie tego zadania.

Zadanie 2
Żeglarz zmierzył
wysokość Słońca w południe słoneczne w dniu 22 czerwca. Wysokość słońca wynosiła 62stopnie30 minut. Słońce górowało po południowej stronie nieba. W tym momencie radio podało,że w Londynie jest 14³² czasu miejscowego. Określ położenie geograficzne statku.
PROSZĘ O WYTŁUMACZENIE TEGO ZADANIA.

Zadanie 4
Oblicz Powierzchnię Słowenii wiedząc,że na 1km² przypada 97,68 osoby a liczba ludności w 1998r. wynosiła 1983 tys.

Zadanie 5
Żeglarz płynący jachtem w kierunku zachodnim, poruszał się po równiku.Podróż rozpoczął z punktu leżącego na wybrzeżu Afryki-9 stopni E. W ciągu tygodnia jacht przebył 10 stopni 30 minut łuku równika. Oblicz ile kilometrów przebył żeglarz w ciągu tygodnia. Określ długość geograficzną, na której sie znajdował po tygodniu podróży.Prosże o wytłumaczenie tego zadania.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T12:29:20+01:00
Zad. 1.
23,8 % --->500km
100 % ---> x km

100*500 /23,8 =50000/23,8 = ok.2100,84

Zad.4.
1km---> 97,68
x---> 1983
1983*1/97,68= ok.20.300km


Zad. 2.
Najpierw długość:
14.32-12.00 to daje nam 2h i 32min czyli 152 minuty ( 1stopien =4 minuty)
Stąd wiemy że jest to 152:4 = 38 stopni
Kierunek obrotu Ziemi i czas mówi nam ze jest to E (zachód)
Mamy 1 szukana.

Szerokość.
Z tym jest więcej zabawy.
Pierwszym krokiem w rozwiązywaniu tego typu zadań jest obliczenie wartości x
x= 90° - h
x= 90- 62°30’
x= 27,30°
Otrzymana wartość oznacza, że szukane miejsce leży na równoleżniku położonym w odległości "x" od Zwrotnika Raka (w dniu przesilenia letniego Słońce góruje w zenicie nad tym zwrotnikiem).
Z kolei informacja "Słońce góruje po południowej stronie nieba" oznacza, że szukany równoleżnik położony jest na północ od miejsca, gdzie Słońce góruje w zenicie (w tym przypadku na północ od Zwrotnika Raka)

szer=x + 23°27' = 27,30° + 23°27' = 50°57’ N

Współrzędne tego statku to 50°57’ N i 38° W (Ocean Atlantycki)

Zad. 4.
1 983 000/97.68=20300.9828
czyli powierzchnia w przybliżeniu; 20tyś 301 km kwadratowych

Zad. 5.

Żeglarz przebył w ciągu tygodnia 1166,5km. Po tygodniu podróży znajdował się na południku 1o30`W.