Mam do opracowania kilka tematów z 3 gimnazjum

zagadnienia do opracowania:
1 definicja komórki
2 porównanie komórki roślinnej i zwierzęcej
3 budowa bakterii
4 tkanki roślinne - podział
5 tkanka zwierzęca- podział
dokładnie opisać ze szczegółami
nie jakieś bzdury bo będę zgłaszał i nie z neta najlepiej by było z zeszytu

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T12:44:08+01:00
1. Komórka- najmniejsza struktura organizmu, która ma wszystkie cechy istoty żywej; Podstawowa jednostka budująca i czynnościowa organizmu.

2.
Komórka roślinna/zwierzęca
- wodniczka +/+ (Ale w komórkach zwierzęcych jest ich kilka i są małe)
- błona komórkowa +/+
- ściana komórkowa +/-
- siateczka śródplazmatyczna +/+
- jądro komórkowe +/+
- aparat Golgiego +/+
- mitochondrium +/+
-cytozol +/+
-chloroplasty +/-

Komórka zwierzęca nie wiele różni się od komórki roślinnej. Nie posiada tak dużej wodniczki, nie ma ściany komórkowej oraz charakterystycznych tylko dla komórek roślinnych chloroplastów.

3. Komórka bakterii, podobnie jak roślinna jest otoczona ścianą komórkową. Oprócz cukrów ściana ta zawiera białka, których nie ma w ścianie komórki roślinnej. Charakterystyczną cechą bakterii jest brak jądra komórkowego. Jej materiał genetyczny ma formę zwiniętych nici i jest nazywany substancją jądrową. W komórce bakterii są również rybosomy. Niektóre bakterie wokół ściany komórkowej wytwarzają otoczkę śluzową, zabezpieczającą je przed wysychaniem oraz pozwalającą przyczepiać się po podłoża. Część komórek ma jedną rzęskę, inne wiele rzęsek, dzięki którym mogą się poruszać.

4. Twórcze:
-stożek wzrostu łodygi
-stożek wzrostu korzenia
-miazga

Stałe:
a) okrywające:
-skórka
-korek
b)miękiszowe:
-miękisz asymilacyjny
-miękisz zasadniczy
-miękisz spichrzowy
c)przewodzące:
-drewno
-łyko
d)wzmacniające:
-twardzica
-zwarcica

5.Tkanka nabłonkowa
-jednowarstwowa
-wielowarstwowa

Tkanka łączna:
-chrzęstna
-kostna
-tłuszczowa
-krew

Tkanka mięśniowa
-gładka
-poprzecznie prążkowana szkieletowa
-poprzecznie prążkowana serca

Tkanka nerwowa


2 5 2
2010-02-06T17:20:32+01:00
1. Komórka to najmniejszy samoodtwarzający sie układ biologiczny. Może istniec samodzielnie jako organizm jednokomórkowy (np. bakterie, okrzemi orzeski), byc elementem składowym kolonii (np. skrętnica) lub częscia organizmu wielokomórkowego. Wkomórce zachodza wszystkie podstawowe procesy zyciowe ;pobieranie substancji, wydalanie produktów przemiany materii, reakcja na bodzce, wzrost, ruch, odychanie i rozmanząnie się. Wszystkie organizmy składają się z komórek.
2.W załączniku ;)
3.
-Otoczka sluzowa
- Cytoplazma
- Mataerał genetyczny
-Błona komórkowa
-Ściana komórkowa
-rzęska
4.
Dzielą się na:
a)twórcze (czyli zdolne do podziału)
b) stałe, czyli:
Tkanki twórcze - Tkanka twórcza wierzchołkowa , tkanka twórcza boczna
Tkanki miękiszowe - Miekisz palisadowy, gabczasty, zapasowy, powietrzny
Tkanki wzmacniajace - Zwarcica (kolenchyma) , Twardzica (sklerenchyma)
Tkanki okrywające - Skórka korzenia, skórka liscia, korek
Tkanki przewodzące- Drewno łyko
Tkanki wydzieliczne
5.
Tkanki zwierzęce dzielą sie na:
-nabłonkową (rodzaje nabłonków to jednowarstwowe( płaski, szescienny, walcowaty) wielowarstwowe (płaski, walcowaty, przejsciowy)
- łączną, ta zas dzieli sie na tkanke łączną podporową ( kostna, chrzestna zbita, kostna gabczasta), tkanke łączną własciwa (tkanka siateczkowa, tłuszczowa, wiotka, zbita), tkankę łączną płynna (krew, limfa- zwana też chłonką)
- mięsniową( tkanka mięsnowa gładka, tkanka mięsniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa, tkanka mięsniowa prążkowana serca)
-nerwową
2 5 2