1) Wyłączając wspulny czynnik przed nawias w wyrażeniu -4a do kwadratu+2a, to otrzymamy?
2) Dane są wyrażenia M=a + b oraz N = a - b Różnica wyrażeń M i N jest równa:
A)2a B)2b C)2a+2b D)2a -2b

3) Uzupełnij poniższe wyrażenia tak, aby zapisana równość była prawdziwa.

Link do zadania

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-02-06T12:41:30+01:00

1) Wyłączając wspólny czynnik przed nawias w wyrażeniu -4a²+2a, to otrzymamy?
-4a²+2a = 2a(-2a + 1) = 2a(1 - 2a)

2) Dane są wyrażenia M = a + b oraz N = a - b Różnica wyrażeń M i N jest równa:
M = a + b
N = a - b
M - N = (a + b) - (a - b) = a + b - a + b = 2b
czyli odp. B

3) Uzupełnij poniższe wyrażenia tak, aby zapisana równość była prawdziwa:

3·(6x² + 15x) = 9x·( _ + _)
3·(6x² + 15x) = 9x·(2x + 5)