Daje naj bardzo proszę o pomoc bo muszę się tych zadań nauczyć na pamięć
zadania z twierdzeniem pitagorasa
zad1 Wtrójkącie prostokątnym:
a) jedna z przyprostokątnych ma 0,9dm, druga jest o 31 cm dłuższa
b)jedna z przyprostokątnych ma 80 mm, druga jest o 25 % krótsza
Oblicz przeciwprostokątną.
zad2
Oblicz obwód trójkąta równoramiennego, którego podstawa ma 16 cm, a wysokość jest równa 15 cm.
zad3
W trójkącie równoramiennym ramię ma 1,3 dm długości, podstawa jest o 3 cm krótsza.Oblicz pole trójkąta.
zad4
Drabinę o długości 2,5m oparto o mur. Jeden koniec drabiny sięga szczytu muru o wysokości 20 dm. W jakiej odległości od muru ustawiono drugi koniec drabiny?

2

Odpowiedzi

2010-02-06T12:47:03+01:00

a²+b²=c²

a)
a=0,9dm=9cm
b=9cm+31cm=40cm

9²+40²=c²
81+1600=c²
c²=1681
c=√1681
c=41cm

b)
a=80mm=8cm
b=0,75*8=6cm

8²+6²=c²
64+36=c²
c²=100
c=√100
c=10cm


zad2

a=16/2=8cm
b=15cm

8²+15²=c²
64+225=c²
c=√289
c=17cm

L=16+2*17
L=16+34
L=50cm
zad3

c=1,3dm=13cm
a=(13-3)/2=5cm

5²+b²=13²
25+b²=169
b²=144
b=12cm

P=ah/2
P=3*12/2
P=36/2
P=18cm²

zad4

a=20dm
c=2,5m=25dm

20²+b²=25²
400+b²=625
b²=225
b=15dm

Drugi koniec drabiny ustawiono w odległości 15dm
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T17:04:02+01:00
ZAD 1.
Wtrójkącie prostokątnym:
a) jedna z przyprostokątnych ma 0,9dm, druga jest o 31 cm dłuższa

a = 0,9dm = 9cm
b = a + 31cm = 9cm + 31cm = 40cm
c = ?

c² = a² + b² TWIERDZENIE PITAGORASA
c² = 9² + 40²
c² = 81 + 1600
c² = 1681
c = √1681
c = 41

b)jedna z przyprostokątnych ma 80 mm, druga jest o 25 % krótsza

a = 80mm = 8cm
b = a-25% = 8cm - (8*25%) = 8 - (8*0,25) = 8-2 = 6cm
c=?

c² = a²+b²
c² = 8² + 6²
c² = 64+36
c² = 100
c = √100
c = 10cm

Oblicz przeciwprostokątną.

zad2
Oblicz obwód trójkąta równoramiennego, którego podstawa ma 16 cm, a wysokość jest równa 15 cm.

OTWÓRZ ZAŁĄCZNIK! MASZ RYSUNKI I POCZĄTEK OBLICZEŃ! A TO DALSZA CZĘŚĆ OBLICZEŃ:

a² = (½b)² + h²
a² = (½ * 16)² + 15²
a² = 8² + 225
a² = 64 + 225
a² = 289
a =√289
a = 17cm

Ob = 2a + b
Ob = 2*17 + 16
Ob = 34 + 16
Ob = 50cm.

ODP. OBWÓD TEGO PROSTOKĄTA WYNOSI 50cm.

zad3
W trójkącie równoramiennym ramię ma 1,3 dm długości, podstawa jest o 3 cm krótsza.Oblicz pole trójkąta.

RYSUNEK W ZAŁĄCZNIKU!

DANE:
a = 1,3dm = 13cm
b = a-3cm = 13-3 = 10cm

Szukane:
P= ?
P=½b*h

a² = (½b)² + h², czyli
h² = a² - (½b)²
h² = 13² - (½*10)²
h² = 169 - 25
h² = 144
h = 12cm

P= ½b*h
P= ½ * 10 * 12
P = 60cm²

ODP. POLE TEGO TRÓJKĄTA WYNOSI 60cm².


zad4
Drabinę o długości 2,5m oparto o mur. Jeden koniec drabiny sięga szczytu muru o wysokości 20 dm. W jakiej odległości od muru ustawiono drugi koniec drabiny?

RYSUNEK W ZAŁĄCZNIKU!

DANE:
D = 2,5m
M = 20dm = 2m

SZUKANE:
Z=?

Z² = D² - M²
Z² = (2,5)² - 2²
Z² = 6,25 - 4
Z² = 2,25
Z = 1,5m

ODP. DRUGI KONIEC DRABINY USTAWIONO W ODLEGŁOŚCI 1,5m OD MURU!

POZDRAWIAM :))

P.S. TE MOJE RYSUNKI SĄ TROCHE ŚMIESZNE, SZCZEGÓLNIE DO ZADANIA NR 4, ALE ZALEŻAŁO MI ŻEBY BYŁY JASNE I ZROZUMIAŁE:) MAM NADZIEJĘ, ŻE POMOGŁAM!