Odpowiedzi

2010-02-06T12:45:35+01:00
You are a star,
which illuminates the gray days,
awakens a sad smile,
You build it my world,
being next to me, deprive him of the defects.
Thank you for being you!

Jesteś gwiazdką,
która rozświetla szare dni,
rozbudza uśmiech gdy smutno mi,
to Ty tworzysz mój świat,
będąc obok mnie pozbawiasz go wad.
Dziękuję za to, że jesteś!
1 5 1
2010-02-06T12:46:35+01:00
Gdy byliśmy blisko siebie
Popatrzyłam raz na Ciebie.
Zobaczyłam Twoja twarz
I że śliczne oczy masz
Pokochałam usta twe
Chciałam aby były me.
Gdy spojrzałam jeszcze raz
Chciałam patrzeć cały czas.
Choć te chwile krótko trwały,
Spodobałeś mi sie cały.
Wszystko w Tobie fajne jest
Każdy uśmiech, każdy gest.
Za ten wiersz nie gniewaj się


When we were close oneself I have looked once at you. I saw your face and you have lovely eyes I grew your mouth to love I wanted them to be mine. When I looked one more time I wanted to look all the time. At least these moments briefly lasted, appeal for me sie entire. Everything in you is cool every smile, every gesture. For this poem don't be angry
naj;p
1 5 1
2010-02-06T12:49:47+01:00
1.Gdy Cię smutek ogarnie,
Gdy Cię smutek otoczy,
Weź to zdjęcie i popatrz
W kochające Cię oczy.

1.When you embrace sadness,
When you surround sadness,
Take this picture and see
In loving you eyes.

2.Choć mi smutno, nadziei nie tracę,
Że rozłąka przeminie jak sen,
Znów pod rękę pójdziemy na spacer,
Musi przyjść... i nadejdzie ten dzień!

2.Although sad, do not lose hope,
That separation has passed like a dream,
Again, the sale will go for a walk,
Must come ... and the day will come!

3.Zakochałam się w Tobie
I dalej brnę w błoto...
Czy wiesz, co ja robię?
Kocham Cię, idioto!

3.Fell in love with you
And further, Brno in the mud ...
Do you know what am I doing?
I love you, you idiot!
1 5 1