Analizując schematyczny rysunek doświadczenia, w którym wyznacza się gęstość substancji, uzupełnij poniższy tekst i wyznacz tę gęstość, Poruwnując wynik doświadczenia z danymi umieszczonymi w podręczniku w tabeli 1.3 na stronie 33, podaj, z jakiej substancji może być wykonany ten przedmiot

Cel doświadczenia:

Wykorzystane przedmioty i przyrządy pomiarowe:

Dokładność przyrządów pomiarowych:

Kolejne czynności i pomiary:

Wyniki pomiarów i obliczeń:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T14:53:51+01:00
1.Cel doświadczenia:
Wyznaczanie gęstości substancji
2.Wykorzystane przedmioty i przyrządy pomiarowe:
Menzurka, siłomierz, woda i przedmiot
3.Dokładność przyrządów pomiarowych:
menzurka 25 [cm³], siłomierz 0,1 [N]
4. Kolejne czynności i pomiary:
a) Dokonuje pomiaru siły ciężkości działającej na przedmiot (klocek)
F = 2,7 [N]
b) Do menzurki wlewam wodę o objętości V₁ = 175 [cm³]
c) umiesczam klocek w menzurce i odczytuję jaką objętość w menzurce zajmuje klocek wraz z wodą V₂ = 275 [cm³]
5. Obliczam
masę klocka:
F = m × g
m = F/g = 2,7 [N] / 10 [N/kg] = 0,27 kg = 270 g
objętość klocka
V = V₂-V₁ = 275 [cm³] - 175 [cm³] = 100[cm³]
gęstość klocka
ρ = m/V = 270 g / 100[cm³] = 2,7 [g/cm³]
6.Dane wpisuję do tabeli
po kolei
m = 270 g
V₁ = 175 [cm³]
V₂ = 275 [cm³]
V = 100[cm³]
ρ = 2,7[g/cm³]
Klocek wykonany jest z aluminium!
249 4 249