Odpowiedzi

2010-02-06T13:37:11+01:00
Mt 19:17 BT "Odpowiedział mu: Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania."

Mt 22:40 BT "Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy."

Mk 10:19 BT "Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę."

Mk 12:31 BT "Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazaniawiększego od tych."

Łk 18:20 BT "Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij swego ojca i matkę."

J 14:15 BT "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania."

J 14:21 BT "Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie."

J 15:10 BT "Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałemprzykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości."

Mt 5:19 BT "Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim."

Mt 15:3 BT "On im odpowiedział: Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji?"

Mt 15:6 BT "ten nie potrzebuje czcić swego ojca ni matki. I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże."

Mt 19:17 BT "Odpowiedział mu: Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania."

Mt 22:36 BT "Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?"

Mt 22:38 BT "To jest największe i pierwsze przykazanie."

Mt 22:40 BT "Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy."

Mk 7:8 BT "Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, /dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie/."

Mk 7:9 BT "I mówił do nich: Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować."

Mk 10:5 BT "Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie."

Mk 10:19 BT "Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę."

Mk 12:28 BT "Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?"

Mk 12:31 BT "Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych."

Łk 1:6 BT "Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich."

Łk 18:20 BT "Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij swego ojca i matkę."

Łk 23:56 BT "Po powrocie przygotowały wonności i olejki; lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek szabatu."

J 12:50 BT "A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział."

J 13:34 BT "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie."

J 14:15 BT "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania."

J 14:21 BT "Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie."

J 15:10 BT "Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości."

J 15:12 BT "To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem."

To tylko przykłady.
TRUDNO POWIEDZIEĆ ILE RAZY. ILEKROĆ NAUCZAŁ WZYWAŁ DO ZACHOWANIA PRZYKAZAŃ BOŻYCH. ZACHOWANIE PRZYKAZAŃ TO PODSTAWOWY WARUNEK WEJŚCIA DO KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO.

Skroty:
Mk – Ewangelia wg św. Marka
Mt – Mateusza
Łk – Łukasza
J – Jana

BT – cytat z Biblii tysiąclecia

powinno pomóc :)
5 3 5