1. Przedstaw swoje propozycje sposobów ochrony ptaków.

2. Wymień te elementy budowy ciała ssaka, które umożliwiają utrzymywanie stałej temperatury ciała.
a) .............
b) .............
c) .............

3. W jakim celu naskórek dżdżownicy wydziela śluz?

4. CZy występowanie na polu lub działce dużych ilości dżdżownic jest zjawiskiem pożytecznym czy szkodliwym? Uzasadnij odpowiedź.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T13:26:42+01:00
1.
a) budowanie specjalnych parków.
b) ograniczenie łowiectwa.
c) Dostarczanie pokarmu zimą.

2.
a) skóra
b) sierść
c) tkanka tłuszczowa

3. Naskórek wydziela śluz, bo zmniejsza on tarcie w trakcie poruszania się dżdżownicy.

4. Jest to zjawisko pożyteczne, ponieważ dżdżownice spulchniają glebę, przetwarzają ją, jest lepsze krążenie wody, przewietrzają ją i mieszają składniki gleby.


Licze na naj.. :P
1 5 1
2010-02-06T13:28:13+01:00
1.
- ochrona gatunkowa/prawna
- ochrona stanowisk ptaka (zakaz dokonywania wszelkich istotnych zmian w środowisku - wycinanie drzew, melioracje, budowa dróg lub ambon myśliwskich, w określonym promieniu od gniazda ptaka oraz zakaz wstępu na teren o określonym promieniu w czasie tokowania)
- za zabicie lub schwytanie ptaka chronionego można nałożyć karę pieniężną
- budowa sztucznych gniazd
- ochrona konwencjami międzynarodowymi ratyfikowanymi przez Polskę
- ochrona łowiecka (zakaz odstrzału w pewnych miesiącach)
- budowa nowych parków narodowych i rezerwatów przyrody obejmujących tereny zamieszkiwane przez ptaki jeśli nie jest możliwe objęcie tych terenów granicami istniejących już parków, biotopów lub rezerwatów
- hodowla ptaków w ogrodach zoolgicznych i ich rozmnażanie w niewoli
2.a. Aktywny tryb zycia .
b. futro .
c. tłuszcz.

3. Po to aby chronić cienką warstw okórka przed wyschnieciem .

2010-02-06T13:32:01+01:00
1. w okresie lęgowym nie wolno na nie polować.

2.
a) skóra
b) tkanka tłuszczowa
c) wysoka temp. otoczenia zwiększa wydzielanie potu, który , parując ochładza ciało.

3. Naskórek dżdżownicy wydziela śluz, który w czasie jej poruszania się zmniejsza tarcie i ułatwia przesuwanie się między grudkami ziemi, chroni przed uszkodzeniem i wysuszeniem.
4. Występowanie dużych ilości dżdżownic na polu lub działce jest zjawiskiem pozytecznym, ponieważ w wyniku tego następuje spulchnianie ziemi, lepsze jej przewietrzanie, a takze lepiej krązy w niej woda.