Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T13:05:27+01:00
Zad 1.

położenie serca:
a) położeone jest w śródpiersiu za mostkiem
b) stozkowaty worek mięśniowy, wielkości pięści danego człowieka, wierzchołkiem zwrócony ku dołowi i w lewo

zad 2.

Ściana serca jest trójwarstwowa:
-wsierdzie
-śródsierdzie(mięśniówka)
-nasierdzie(tkanka łączna)
Podzielone jest na cztery części: dwa przedsionki i dwie komory.
Zastawki serca: przedsionkowo- komorowa prawa (trójdzielna) i lewa (dwudzielna) oraz zastawki komorowo- tetnicze (półksięzycowate) zapobiegaja cofaniu się krwi w sercu.
Z komór serca wychodzą tetnice: z prawej komory pień płucny a zlewej komory aorta, natomiast do przedsionków dochodzą żyły: do prawego żyły główne inaczej czcze (dolna i górna), do lewego żyły płucne.

2 5 2
2010-02-06T13:13:07+01:00
2)Serce człowieka jest narządem czterojamowym, składa się z 2komor i 2 przedsionków.

Budowa wewnętrzna serca:
a przekroju ściany serca możemy wyróżnić trzy warstwy (idąc od wewnątrz):

* wsierdzie (łac.endocardium)- jest to jednowarstwowy nabłonek płaski spoczywający na łącznotkankowej blaszce właściwej wsierdzia. Pod nią znajduje się zawierająca naczynia i nerwy (których brak w blaszce właściwej) tkanka podwsierdziowa.
# śródsierdzie (łac. myocardium - w szerokim znaczeniu) składa się z trzech głównych elementów:

* szkielet serca - znajduje się w podstawie serca na granicy między przedsionkami i komorami. Zbudowany jest z tkanki włóknistej zbitej. Składa się z:
o czterech pierścieni włóknistych (łac. annuli fibrosi) otaczających ujścia żylne i tętnicze serca.
o dwóch trójkątów włóknistych (łac. trigona fibrosa) - prawy i lewy, leżą pomiędzy pierścieniami włóknistymi otaczającymi ujścia przedsionkowo-komorowe a pierścieniem ujścia aorty.
o części błoniastej przegrody międzykomorowej
nasierdzie (łac. epicardium) - jest to blaszka trzewna osierdzia surowiczego. Zbudowane jest z jednowarstwowego nabłonka płaskiego spoczywającego na blaszce właściwej nasierdzia (łac. lamina propia epicardii) i leżącej pod nią tkance podnasierdziowej, zawierającej liczne adipocyty.


zewnętrzna:
Przedsionek prawy (łac. atrium dexter) - zbiera krew z całego organizmu oprócz płuc.Uchodzą do niego:
>żyła główna górna-zasadniczo zbiera krew z nadprzeponowej części ciała
>żyła główna dolna-zbiera krew z podprzeponowej części ciała
>zatoka wieńcowa-uchodzą do niej żyły duże i średnie serca

1 5 1
2010-02-06T17:20:14+01:00
1. Serce lezy w lewym śródpiersiu za mostkiem. Z zewnatrz jama serca otoczona jest osierdziem zbudowanym z dwóch łącznotkankowych blaszek, między którymi znajduje sie jama osierdzia wypełniona płynem surowicznym. Płyn en redukuje tarcia blaszek podczas skurczu i rozkurczu serca.