Dzbanek z filtrem weglowym ma kształt walca o srednicy 14cm. Filtr umieszczony w dzbanku jest walcem o średnicy 6cm.Odczytaj z rysunku potrzebne dane i oblicz w cm szesciennym objetośc wody w tym dzbanku. Czy woda z tego dzbanka zmieści sie w garnku o pojemniści 2 litrów ?

1

Odpowiedzi

2010-02-06T13:42:25+01:00
D- średnica dzbanka = 14 cm = 1,4 dm
d1 - średnica filtra = 6 cm = 0,6 dm
P - pole powierzchni podstawy dzbanka = πd²/4 = π1,4²/4 = 1,96π/4 =
= 0,49π dm²
P1 - pole powierzchni podstawy filtra = πd1²/4 = π0,6²/4 = 0,36π/4 =
= 0,09π dm²
h - wysokość wody w dzbanku = 18 cm = 1,8 dm
V - objętośc wody w dzbanku = Ph = 0,49π razy 1,8 = 0,882π dm³
h1 - wysokość filtra zanurzonego w wodzie = h - 3 cm = h - 0,3 dm = 1,8 - 0,3 = 1,5 dm
V1 - objętość filtra zanurzonego w wodzie = P1h1 = 0,09π razy 1,5 = 0,135π dm³
V - V1 - objętość wody w dzbanku = 0,882π - 0,135π = 0,747π dm³ = 2,3 dm³
2,3 dm³ = 2,3 l
odp
woda nie zmieści się w garnku o pojemności 2 l
11 3 11