Odpowiedzi

2010-02-06T13:36:09+01:00
Najpierw trzeba obliczyć stężenie molowe tego roztworu. Zakładam (z definicji stężenia molowego jest to ilość moli w 1 dm3 roztworu) 1dm3 roztworu czyli 1000cm3. Mając dana gęstość obliczam masę tej ilości roztworu czyli 1,01g/cm3 razy 1000cm3 = 1010 g. Ztego obliczam 2,4% czyli 1010 razy 0,024 =24,24g kwasu. Przeliczam to na mole: masa molowa HCl to 36,5g.mol. Dzielę obliczoną masę kwasu przez masę molową i otrzymuję: 24,24/36,5 = 0,664mola. A więć stężenie to 0,664 mol/dm3.
HCl jest mocnym elektrolitem czyli wszystkie cząsteczki dysocjują. Zatem stęzenie jonów H+ jest takie samo jak stężenie kwasu [H+] = 0,664mol/dm3= 6,6 * 10(do)-1
pH = -log[H+] = -log 6,6*10(do)-1 = 1 -log6,6 = 1-0,82 = 0,18