...cześć godziny nazywamy kwadransem. zwykła lekcja trwa... godziny i sąto 3 kwadranse. ...godziny to jedna godzina i 24 minuty.Czas trzy razy dłuższy to...godziny i ... minut.Jajko na twardo gotujemy 1/15 godziny czyli... minuty ziemniaki gotujemy ... h czyli 25 minut.Jeśli w tym czasie przejdziemy 2,5km to w ciągu godziny przejdziemy w takim tempie ... km .Oznacza to że 100 m przejdziemy w ciągu ... godziny czyli w czasie ... minuty.


Jakie liczby powinny znajdować się w miejsca kropek :))

3

Odpowiedzi

2010-02-06T13:23:56+01:00
1/4cześć godziny nazywamy kwadransem. zwykła lekcja trwa1/3godziny i sąto 3 kwadranse. ...godziny to jedna godzina i 24 minuty.Czas trzy razy dłuższy to...godziny i ... minut.Jajko na twardo gotujemy 1/15 godziny czyli 4 minuty ziemniaki gotujemy 5/12 h czyli 25 minut.Jeśli w tym czasie przejdziemy 2,5km to w ciągu godziny przejdziemy w takim tempie ... km .Oznacza to że 100 m przejdziemy w ciągu ... godziny czyli w czasie ... minuty.

2010-02-06T13:27:21+01:00
...cześć godziny nazywamy kwadransem. zwykła lekcja trwa... godziny i sąto 3 kwadranse. ...godziny to jedna godzina i 24 minuty.Czas trzy razy dłuższy to...godziny i ... minut.Jajko na twardo gotujemy 1/15 godziny czyli... minuty ziemniaki gotujemy ... h czyli 25 minut.Jeśli w tym czasie przejdziemy 2,5km to w ciągu godziny przejdziemy w takim tempie ... km .Oznacza to że 100 m przejdziemy w ciągu ... godziny czyli w czasie ... minuty.

1. czwartą
2. 3/4
3. 84/60=21/15=7/3, czyli 7/3
4. 84*3=252min, czyli 4 godziny i 12min
5. 4min
6. 25/60=5/12, czyli 5/12 godz.
7. 25min -> 2,5km
60min -> x
x=60*2,5/25
x=6km

czyli 6km

8. 6000m -> 1h
100m -> x
x=100/6000
x=1/60h

czyli 1/60h

9. 1 minuty

2010-02-06T13:29:58+01:00
1. czwartą
2. trzy czwarte
3.
4. 4h 12 min
5. 4 minuty
6. jedną czwartą godziny
7. 10 km
8. 1/60 h
9. 1 minuty