1.Podaj przyczyny,dla których kolonie angielskie w Ameryce Północnej podjęły walkę z Koroną w drugiej połowie XVIII wieku.
2.Podaj nazwę miejscowości w której koloniści zaprotestowali w 1773r. przeciwko ograniczeniom swobód gospodarczych.Napisz na czym polegał ten protest oraz jak żartobliwie został nazwany.
3.Podaj następujące informacje odnośnie konstytucji Stanów Zjednoczonych:
a)rok i miejsce uchwalenia.
b)nazwę wprowadzonego ustroju.
c)nazwy dwóch typu władzy.
d)idee zawarte w deklaracji Niepodległości i zrealizowane w konstytucji.
4.Podaj rok i miejsce podpisania traktatu pokojowego,na mocy którego Anglia zrzekła się obszaru Stanów Zjednoczonych po wojnie po niepodległosc.

2

Odpowiedzi

2010-02-06T15:01:51+01:00
1. Kolonie angielskie w Ameryce Północnej podjęły walkę z Koroną, ponieważ choć w zdobytych przez Anglików koloniach obowiązywało angielskie prawo, język i obyczaje, to jej mieszkańcy nie mieli takich samych praw, jak mieszkańcy wysp brytyjskich. Zamorskie posiadłości miały bowiem dostarczać surowców i stanowić rynek zbytu.
2. W 1773 r. w Bostonie przeciwnicy Anglii, zwani patriotami, odmówili zapłacenia cła Anglikom za sprowadzona herbatę, a cały ładunek wrzucili do morza. Wydarzenie to przeszło do historii jako tzw. "bostońskie picie herbaty".
3a) 4 lipca 1776r. na Kongresie Kontynentalnym w Filadelfii.
b) wprowadzono trójdzielny podział władzy.
c) władza ustawodawcza i wykonawcza (oraz sądownicza)
d) wszyscy ludzie są równi, mają pewne niepozbywalne prawa, władzę w państwie sprawuje prezydent, zjednoczone kolonie są państwami wolnymi i niepodległymi.
4. Paryż, rok 1783.
50 4 50
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T15:15:16+01:00
1.
Przyczyny konfliktu między Rządem Brytyjskim a mieszkańcami kolonii angielskich:
- hamowanie rozwoju własnej wytwórczości w koloniach w celu uniezależnienia ich od wyrobów brytyjskich
- utrudnianie prowadzenia handlu zagranicznego koloniom - obowiązek przywożenia i wywożenia towaru na statkach angielskich
- obciążenia podatkowe na rzecz Anglii - opłaty stemplowe, celne na towary importowe

2.
1773r. Boston - wyrzucenie do morza importowanej herbaty obłożonej cłem, tzw. herbatka bostońska

3.
a) 17 IX 1787r. Filadelfia

b)republika federacyjna (uprawnienia polityczne podzielono między poszczególne stany i władze federacyjna - państwowe)
c) władza wykonawcza (dwuizbowy Kongres), władza wykonawcza (prezydent), (oraz sądownicza - niezawisłe sądy i Sąd Najwyższy).
d)
- równość wszystkich obywateli
- niepodległość kolonii
- trójpodział władzy (idea Monteskiusza)
- prawo obywateli do: do wolności, życia, dążenia do szczęścia (władza powinna stać na straży tych praw)

4. Wersal 1783r.
8 5 8