W mojej szkole marzeń uczniowie czuliby się jak w wielkiej rodzinie.
Moja wymarzona szkoła znajdowałaby się w hotelu pięciogwiazdkowym, który byłby pomalowany na żółto. W każdej klasie stałyby komputery z dostępem do sieci. Dzięki możliwości korzystania z Internetu uczniowie poszerzaliby swoja wiedzę zdobytą na lekcjach. Zajęcia szkolne trwałyby od godziny 1000 a kończyłyby się o 1400. Lekcje trwałyby 35 minut, a przerwy 20 minut. Uczniowie mogliby uczyć się ulubionych przedmiotów np. informatyki, w-f oraz matematyki. W mojej szkole marzeń w miesiącu byłby jedensprawdzian i dwie kartkówki. Podczas przerw można byłoby korzystać z telefonów komórkowych, mp4 iPhona oraz innych urządzeń elektronicznych. Szkoła moich marzeń organizowałaby wiele wycieczek do teatrów, kin oraz muzeów, ponieważ powinni poznawać polską kulturę, geografie i historie. Lekcje wychowania fizycznego odbywałyby się na hali sportowej, na której znajdowałby się sprzęt nowej generacji. Oprócz tego zajęcia organizowane by były na boiskach do gry w piłkę nożną, koszykówkę oraz siatkówkę, kortach do gry w tenisa oraz na innych obiektach sportowych. Szkoła posiadałaby dużą bibliotekę z wypożyczalnią filmów.
Mam nadzieję, że w przyszłości taka szkoła powstanie i będę mógł do niej uczęszczać.

2

Odpowiedzi

2010-02-06T16:33:12+01:00
In my dream school, the students could feel the great family.
My dream school be in a five-star hotel, which is painted yellow. In each class would computers with access to the network. With the ability to use the Internet, students expand their knowledge gained in the classroom. School activities that lasted an hour 1000 and ended about 1400 Lessons that lasted 35 minutes, and break 20 minutes. Students could learn to favorite items such as computer science, PE and mathematics. In my dream school for the month would one test and two quizes. During the breaks could be used with mobile phones, iPhone MP4 and other electronic devices. My dream school organizes many trips to theaters, cinemas and museums, as they should learn about Polish culture, geography and history. Physical education lessons would be held at the sports hall, which would reside on a new generation of equipment. In addition to activities organized on fields to play football, basketball and volleyball, courts for tennis and other sports facilities. School to have its large library of rental movies.
I hope that in future such a school established and I can attend to it.
2010-02-06T19:01:07+01:00
In my dream school the students would feel like in a big family.
My dream school would be in a five-star hotel, which would
be painted yellow. In each class there would be computers
with the access to internet. Thanks to the possibility
of using the Internet, students would expand their
knowledge gained during the classes. Lessons would start at
10am and finish at 2pm. Each class would last for 35 minutes and
every two classes would have a 20 minutes break between them.
Students could learn their favorite
subjects such as computer science, PE and mathematics. In
my dream school there would be one big exam and 2 short
exams. During the breaks the use of mobile phones, iPhone, MP4
and other electronic devices would be allowed. My dream
school would organize many trips to the theatres, cinemas and
museums, as they should learn about Polish culture,
geography and history. PE lessons would be held at the
sports hall, where there would be hi-tech equipment. In
addition to this, activities would be organised on
football, basketball and volleyball pitches, tennis courts,
and other sports facilities. The school would have a large
library where one might borrow movies.
I hope that in the future a school like this will be
established and I will be able to attend to it.

nie powinno byc bledow ;)
1 5 1