Odpowiedzi

2010-02-06T13:58:03+01:00
1. Monarchia (743-509)
Był król. (ogólnie w całej monarchii było 7 królów- 3 ostatnich wywodziło się z plemion etruskich)
Król pełnił najwyższą władzę, którą sprawował wraz z radą starszych zwaną senatem.
2. Republika (509- 31)
Państwo traktowano jako dobro wszystkich obywateli, co nie znaczy że wszyscy mieli jednakowe prawa polityczne.
Władzę sprawowali urzędnicy wybierani przez lud na 4 zgromadzeniach: centurialnym, curialnym, plebejskim i tribusowym.
Urzędy były kolegialne i nieodpłatne.
Wyższe to : konsul, pretor i cenzor
Niższe: Edyl, kwestor i trybun ludowy.
Był także senat (dawna rada starszych), w którym urzędnicy zasiadali dożywotnio; senat kontrolował całość życia polit w Rzymie, decydował w sprawch zagranicznych i wojny i pokoju.
3. Panowanie Juliusza Cezara...
Juliusz Cezar władzę objął w 48 roku kiedy to w bitwie pod Falsallos pokonał armię Pompejusza, a później ogłosił się dyktatorem.
W ciągu czterech lat panowania wydał ponad 30 Lex Jula, porządkując zarząd prowincjami rzymskimi, kontrolując urzęników zbierających podatki. Za swojego panowania udało się również Cezarowi podbić Galię (dziś. Francja) Juliusz Cezar dążył do ograniczenia roli senatu... co zaniepokoiło arystokrację rzymską, która bała się utraty swego stanowiska, dlatego zoorganizowała spisek i 44 r pne Cezar został zabity.