Błyskawica:
Napięcie wynosi - 100 000 000V
Natężenie - 10 000A
Ładunek-20C
Czas- 0,0002s
Oblicz:
a)Moc błyskawicy
b)Pracę przez nią wykonaną
Oblicz pracę w kWh oraz ile wyniósłby rachunek za zużytą energię elektryczną wystawiony takiej błyskawicy przez zakład energetyczny
*c)Piorun uderzył w basen o wymiarach 10m x 4m x 1,5m. O ile stopni podniesie się temp. wody w basenie jeżeli przyjmiemy że połowa energii błyskawicy została zużyta na rozgrzanie wody?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T14:08:24+01:00
A) 1 000 000 000 000 W
czyli 1 000 000 000 kW
czyli 1 000 000 MW
czyli 1 000 GW

b) ≈556 kWh

c) objętość basenu - 60 m³
masa wody=60 kg
cw=4200 J/kg*°C
Δt=Q/m*cw
więc
hmm... Δt= ½Q : 252 000J/°C
2 4 2
2010-02-06T14:17:45+01:00
A.) P czyli moc. wzór na moc jest taki : P = U * I . czyli napięcie pomnozone przez natężenie.
więc:
P = U *I
P = 100 000 000 V * 10 000 A = 1 000 000 000 000 W
b.) praca :
W = P * t
P już mamy wyliczone z poprzedniego zadania
W = 1 000 000 000 000 W * 0,0002 s = 200 000 000 J
1 kWh = 3600000 J
200 000 000 J / 3600000 J = 55, (5) kWh
2 5 2