Cenę książki wynoszącą 40 zł podwyższono o 5%, a następnie tę podwyższoną
cenę obniżono o 5%. Czy końcowa cena tej książki jest równa cenie początkowej?Jeżeli nie, to czy jest ona niższa czy wyższa od ceny początkoweji o ile złotych?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-08T15:32:37+02:00
40 zł --- 100%
x ---- 105%

100x = 40 * 105
100 x = 4200/:100
x = 42 zł

42 zł --- 100%
x --- 95%

100x = 42 * 95
100x = 3990/;100
x = 39,9zł

Odp. :