Odpowiedzi

2010-02-06T13:40:12+01:00
Jak o dzieciństwie Mieszka I, tak i o młodości Dobrawy wiadomo niewiele. Była córką (choć niektóre źródła mówią, że siostrą) księcia czeskiego Bolesława I zwanego Okrutnym bądź Starszym. Spokrewniona była również z misionarzem Prusów, Wojciechem, który zosta świętym.

Małżeństwo Mieszka z Dąbrówką w 965 roku było potwierdzeniem sojuszu Polski z Czechami. Nie wiadomo do końca czy obecność Dobrawy na dworze księcia Mieszka miała wpływ na jego decyzję odnośnie przyjęcia chrztu. Jednak według kronikarza niemieckiego Thietmara (żył on za czasów Bolesława I Chrobrego i nie był przychylny Polakom, choć o Mieszku stanowczo cieplej się wypowiadał niż o Bolesławie Chrobrym) księżniczka czeska ogromnie przyczyniła się do chrztu Polski. Według niego Dobrawa chcąc zdobyć zaufanie i posłuch u męża nie wstrzymywała się od jedzenia dań mięsnych w czasie Wielkiego Postu na życzenie księcia równocześnie modląc się o nawrócenie Polski. Tym sposobem zyskała zaufanie Mieszka. Prośby jej zostały wysłuchane. Czy tak było istotnie? Z pewnością Dobrawa została nauczycielką Mieszka nowej wiary.

Dobrawa urodziła Mieszkowi syna Bolesława późniejszego króla Polski oraz córkę Świętosławę zwaną Sygrydą lub Storradą. Zmarła w 977 roku, a pochowano ją najpewniej w Gnieźnie. Po jej śmierci Mieszko ponownie się ożenił - z córką margrabiego Teodoryka - Odą
1 5 1
2010-02-06T13:43:52+01:00
Księżniczka czeska, żona Mieszka I, córka księcia czeskiego Bolesława I Srogiego. Mieszko ożenił się z nią w 965 r. ze względów politycznych, gdyż chciał w ten sposób rozbić niebezpieczny dla swojego państwa sojusz czesko-wielecki. Ponieważ Dobrawa była chrześcijanką i wraz z nią na dwór Mieszka przybyli jej kapelani, ułatwiło to tylko przeprowadzenie chrystianizacji państwa polskiego, gdyż sama decyzja księcia o chrzcie zapadła zapewne wcześniej. Dobrawa (Dąbrówka) prawdopodobnie nie była zbyt ładna, gdyż przychylny Czechom Thietmar pisał, iż "piękniejsza była przymiotami ducha". Z małżeństwa tego przyszło na świat dwoje dzieci: Bolesław Chrobry i Świętosława Sygryda zwana Storrada, czyli dumna (królowa Szwecji i Danii, matka Kanuta Wielkiego, zdobywcy Anglii). Za życia Dobrawy pomiędzy Polską a Czechami panował pokój, ale po jej śmierci odnowiły się spory o Śląsk i ziemię krakowską.

π