Zad.Dane są dwie proste o równaniach y=-3x+b i y=ax-4
a)dla jakich wartości a i b proste te są równoległe?
b)dla jakich wartości a i b proste te się pokrywają?
c)dla jakich wartości a i b proste te są równoległe ale się nie pokrywają?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T13:48:24+01:00
Zad.Dane są dwie proste o równaniach y=-3x+b i y=ax-4
a)dla jakich wartości a i b proste te są równoległe?
b)dla jakich wartości a i b proste te się pokrywają?
c)dla jakich wartości a i b proste te są równoległe ale się nie pokrywają?

a)dla a=-3 b∈R
b)dla a=-3 b=-4
c)dla a=-3 b∈R\{-4}
2010-02-06T13:48:57+01:00
Zad.Dane są dwie proste o równaniach y=-3x+b i y=ax-4
a)dla jakich wartości a i b proste te są równoległe?

a = -3
b ∈ R

b)dla jakich wartości a i b proste te się pokrywają?

a = -3
b = -4

c)dla jakich wartości a i b proste te są równoległe ale się nie pokrywają?

a = -3
b∈R - {-4}
2010-02-06T13:53:41+01:00
Ogólne równanie kierunkowe prostej
y=ax+b
gdzie a - wpólczynnik kierunkowy prostej rówwny tangensowi kąta nachylenia prostej do osi x
b - punkt przecięcia z osią y
a) a=-3
b - dowolne
b) a=-3
b=-4
c) a=-3
b różne od -4