Odpowiedzi

2010-02-06T14:05:03+01:00
Portal-jest to ozdobne obramienie drzwi wejściowych w kościołach, pałacach, ratuszach, bogatszych kamienicach czasami także drzwi wewnętrznych.

Sklepienie kolebkowe-sklepienie w kształcie połowy leżącego walca przeciętego wzdłuż płaszczyzny poziomej. Wykonywane z ciosów kamiennych w kształcie klińca przewiązanych z zasadą mijania spoin. Kolebka sklepienia oparta jest na ścianach podłużnych (ustawionych wzdłuż osi sklepienia). Ściany przejmują obciążenie pionowe i poziome (ciężar i rozpór). Ze względu na kształt sklepienie może być:
odcinkowe - przekrój poprzeczny jest odcinkiem koła
podniesione - przekrój poprzeczny jest połową elipsy lub linii koszowej ustawionej na osi krótszej
spłaszczone - przekrój poprzeczny jest połową elipsy lub linii koszowej ustawionej na osi dłuższej
kwatera-
2010-02-06T14:16:00+01:00
Sklepienie kolebkowe(beczkowe)-sklepienie w kształcie połowy leżącego walca przecietego wzdłóż płaszczyzny poziomej.Wykonywane z ciosów kamiennych w kształcie klińca przywiązana z zasadą mijania spoin.
Kwatera-pokoje mieszkaniowe i gospodarcze wykorzystywane na noclegi.
Ludwisarstwo-rzemiosło artystyczne
Kapitel-najwyższa wieńcząca część kolumny,filaru lub pilastra.