Odpowiedzi

2010-02-06T14:03:19+01:00
Źródła historyczne to wszystko to, skąd możemy czerpać wiedzę o przeszłości
2010-02-06T14:03:41+01:00
Źródła historyczne to wszystko to, skąd możemy czerpać wiedzę o przeszłości Inaczej rzecz biorąc, są to wszelkie zachowane ślady działalności człowieka.
Krytyka źródła polega na zdobywaniu wiedzy o źródle, tak by stało się one źródłem gotowym do wykorzystywania informacji.Według m.in. M. Handelsmana są to wszystkie ślady pozostawione przez człowieka w przeszłości, które zachowały się do czasów współczesnych. Takie rozumienie wynikało z obowiązującej do niedawna w nauce historycznej modernistycznej koncepcji postrzegania przeszłości, w myśl której źródło miałoby "odbijać" fakty historyczne, w tym również czyny ludzkie. Dyskurs postmodernistyczny stoi natomiast na stanowisku, że historii nie można w żaden sposób "odbić" jako czegoś, co już nie istnieje, źródło natomiast nie może być śladem przeszłości, ponieważ stanowi ona jedynie konstrukcję zbudowaną przez historyka.
1 5 1
2010-02-06T14:04:15+01:00
Są to ślady z przeszłości, z których czerpiemy wiedzę na jej temat.