Przetlumaczyć. nie w translatorze! Czy ten sprzęt odbiera płyty w formacie MP3? Jakiego koloru jest ta miniwieża CD? Jakiej mocy posiada głośniki? Ile płyt CD można włożyć na raz do tej miniwieży? Bardzo lubię słuchać radia. Czy jest ono w zestawie? Mam również kilka kaset z ciekawymi piosenkami. Czy jest w niej również odtwarzacz do kaset? Mam niewielką komodę na której chciałąbym postawić tę wieżę. Jakich jest rozmiarów? Czy jest ciężka?

2

Odpowiedzi

2010-02-06T14:11:00+01:00
Whether the equipment receives a CD in MP3 format? What color is the minitower CD? What power has the speakers? How many CDs can be inserted at once to the minitower? I really like to listen to the radio. Is it included? I also have a few tapes with interesting songs. Is it the player to the tape? I have a small commode on which I would like to put this tower. What is the size? Is it serious?
2010-02-06T14:12:03+01:00
Does this equipment plays CDs in the mp3 format? What color is this hi-fi? Of what power are its speakers? How many CDs can be placed at once in this hi-fi? I really like to listen to radio. Is this option available in the set? I also have few audiotapes with interesting songs. Is there a tape player in this hi-fi too? I have a relatively small chest of drawers on which I would like to place this hi-fi. What size is this hi-fi? Is this heavy?