Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T14:31:17+01:00
1. Wojsko polskie we Francji 1939-1940 zaczęto tworzyć tuż po klęsce kampanii wrześniowej, a formalnie zostało powołane do życia na mocy polsko-francuskiej umowy wojskowej z dnia 4 stycznia 1940 r. Pierwsza rekrutacja odbyła się już w dniu wybuchu wojny polsko-niemieckiej.

2. Rząd ZSRR już od początku starał się winą za zbrodnię katyńską obarczyć Niemców, a zerwanie stosunków dyplomatycznych (notą z dnia 25 kwietnia 1943 r. do polskiego ambasadora Tadeusza Romera) z Polską było prawdopodobnie jedynie narzędziem do uniknięcia odpowiedzialności. Winston Churchil w depeszy do Stalina, za pogroszenie kontaktów pomiędzy Sowietami a Polakami obarczył rząd Polski twierdząc, iż niemożliwe jest wznowienie stosunków dyplomatycznych w sytuacji, gdy rząd Polski obarcza ZSRR za dokonanie zbrodni katyńskiej. Sprawę zbrodni katyńskiej potraktowano więc wyjątkowo przedmiotowo i obrócono w narzędzie rywalizacji politycznej.
2 5 2