Uzupełnij słownie zapisy przebiegu reakcji chemicznych i określ ich typ.Napisz substraty ( S ) produkty(P) pierwiastki(PCh) i związki chemiczne(ZCh).
c)clorowodór-------->.............+................
Typ reakcji chemicznej:.............
S:
P:
PCh:
ZCh:

D)clorek miedzi(3)+magnez------>.................+miedz
Typ rekcji chemicznej:
S:
P:
PCh:
ZCh:

DAM NAJ!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T14:29:16+01:00
C) typ - analiza
S: chlorowodór (HCl)
P: chlor i wodór (Cl,H)
PCh: chlor, wodór (Cl,H)
ZCh: chlorowodór (HCl)

D) typ - wymiana

(nie może być "miedzi 3" ale może być np. "miedzi 2" więc dajmy na to że o miedź 2 chodziło;) )

S: chlorek miedzi 2 i magnez (CuCl₂,Mg)
P: chlorek magnezu i miedź (MgCl₂, Cu)
Pch: chlor, magnez, miedź (Cl,Mg,Cu)
ZCh: chlorek miedzi 2 (CuCl₂), chlorek magnezu (MgCl₂)
2 3 2
2010-02-06T14:30:59+01:00
Chlorowodór------> chlor+ wodór
reakcja analizy- rozkładu
S:chlorowodór
P:chlor, wodór
PCh:chlor, wodór
ZCh:chlorowodór

chlorek miedzi(3)+magnez------>chlorek magnezu +miedź
reakcja wymiany
S: chlorek miedzi3, magnez
P: chlorek magnezu ,miedź
PCh: magnez, miedź
ZCh: chlorek magnezu, chlorek miedzi(3)
1 1 1