Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 147 podręcznika(śladami przeszłości I gimnazjum). Odszukaj i zaznacz na ilustracji elementy niepasujące do przedstawionych przez rzymskiego historyka zwyczajów Hunów. Następnie wymień je pod rysunkiem.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T11:46:52+01:00
> _ Ognisko
> _ Książki
> _ Hunowie cały czas byli na koniach ,a tam dwaj siedzą przy ognisku,
> _ krzyż który skrobie nożem
32 4 32